AAE ASEALAN ELINKEINOHARJOITTAJAT RY

FVF FINSKA VAPENFÖRETAGARE FÖRBUND RF - FATA FINNISH ARMS TRADE ASSOCIATION

ASEALAN ELINKEINOHARJOITTAJAT RY

Asealan Elinkeinonharjoittajat ry:n ensisijaisena tarkoituksena on edistää asealalla kaupallista toimintaa harjoittavien jäsentensä yleisiä ja yhteisiä elinkeinonharjoittamiseen liittyviä etuja, sekä pyrkiä poistamaan mahdollisia asekaupan esteitä, ja siten kaikin tavoin varmistaa laillisen asekaupan toiminnan häiriötön jatkuminen Suomessa.

Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään asealan elinkeinonharjoittamista vaikuttamalla urheiluammunnan ja metsästyksen puolesta osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun ja rakentavaan vuoropuheluun muiden järjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi

  • yhdistys seuraa asealan sekä kotimaista että kansainvälistä kehitystä
  • pitää yllä hyviä vuorovaikutussuhteita viranomaisiin ja muihin tärkeisiin sidosryhmiin
  • toimii alan asiantuntijana ja lausunnonantajana
  • järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
  • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa