Etusivu
Edunvalvonta ja lainsäädäntö
Puheenjohtaja ja hallitus
Säännöt
Jäsenyritykset
Yhteystiedot

ASEALAN ELINKEINONHARJOITTAJAT RY

Asealan Elinkeinonharjoittajat ry:n ensisijaisena tarkoituksena on edistää asealalla kaupallista toimintaa harjoittavien jäsentensä yleisiä ja yhteisiä elinkeinonharjoittamiseen liittyviä etuja, sekä pyrkiä poistamaan mahdollisia asekaupan esteitä, ja siten kaikin tavoin varmistaa laillisen asekaupan toiminnan häiriötön jatkuminen Suomessa.

Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään asealan elinkeinonharjoittamista vaikuttamalla urheiluammunnan ja metsästyksen puolesta osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun ja rakentavaan vuoropuheluun muiden järjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi

  • yhdistys seuraa asealan sekä kotimaista että kansainvälistä kehitystä
  • pitää yllä hyviä vuorovaikutussuhteita viranomaisiin ja muihin tärkeisiin sidosryhmiin
  • toimii alan asiantuntijana ja lausunnonantajana
  • järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
  • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa