AAE ASEALAN ELINKEINOHARJOITTAJAT RY

FVF FINSKA VAPENFÖRETAGARE FÖRBUND RF - FATA FINNISH ARMS TRADE ASSOCIATION

Edunvalvonta ja lainsäädäntö

Yhdistyksellä on toimivat suhteet kaikkiin edunvalvonnan kannalta tärkeisiin tahoihin ja AAE on uskottava asealan edunvalvoja, joka nauttii kaikkien yhteistyötahojen arvostusta ja luottamusta.

Yhdistys osallistuu mm. seuraavien
kotimaisten yhteistyöelinten ja/tai foorumien toimintaan:

  • Ampuma-aselautakunta
  • Ampumaharrastusfoorumi
  • Pääkaupunkiseudun ampumaratahanketyöryhmä
  • Yhdistyneet Asealan Asiantuntijat
  • Suomen CIP valtuuskunnan jäsen

AAE ry. on jäsenenä myös maailmanlaajuisessa asealan yhteistyöfoorumissa WFSA:ssa (World Forum on the Future of Sport Shooting Activities), jonka kautta varmistamme riittävän tiedonsaannin alamme kansainvälisestä kehityksestä.

www.aselaki.info